Ripostă dată propostei lui M. D. Gheorghiu:

Paris, 26 iunie 2007

Domnilor,

Ziarul Le Monde a publicat în 29 mai 2007 „L’honneur perdu d’un dissident roumain” semnat: Mihai Dinu Gheorghiu. Textul începe astfel:

“En janvier, la mairie de la ville de Timisoara, en Roumanie, décidait d’accorder le titre de „citoyen d’honneur” à l’écrivain roumain et ancien dissident Paul Goma”.

Să știe redactorii și cititorii ziarului Le Monde: citatul de mai sus este singurul corect, în rest: afirmații fără acoperire, acut dezinformatoare și calomnii la adresa mea. Scopul intervenției lui MDG: de a provoca tulburare, diversiune și în Franța, acum, în timpul procesului intentat de mine, la Bucuresti, pentru calomnie și denunț calomnios împotriva lui și a tovarășilor săi întru diversiune antisemitizatoare.

– Obiectul litigiului este – de peste șase ani, în România eseul meu: Săptămâna Roșie – 28 iunie 1940-22 iunie 1941 -Basarabia si evreii, netradus, needitat în franceză, deci oricine (citește: orice nechemat, impostor, calomniator – ca MDG) poate publica în Le Monde orice, despre oricine – redactorii și cititorii nu pot verifica adevărul denunțului;

-În ziarul Le Monde a aparut intâia acuzație de “antisemitism” prin recenzentul Ed. Reichman. “Specialistul în literatura română” E.R. nu citise cartea mea Le Calidor (Albin Michel, 1987), ceruse unui cunoscut sa i-o rezume la telefon – și scrisese ce crezuse că a înțeles;

Volumul meu Le Tremblement des Hommes (Seuil, 1979) a cunoscut în românește, o ediție completată cu cca 300 pagini de documente din dosarele de Securitate redactate în primăvara anului 1977 (“Cod «Barbosul»”, ed. Polirom, Iași, 2005). Printre acestea se află și directivele ministrului de Interne

Coman, aprobate de Ceaușescu privind “Planul de masuri de destrămare” [dissolution] a mea (aflat, atunci arestat, amenințat de o condamnare la moarte pentru “trădare”, însă urmînd a fi liberat datorită presiunilor internaționale). Prezentînd pericol pentru “imaginea României independente” era necesar să fiu “destrămat”: pe lângă fascist, homosexual, jidovit [enjuivé] (soția mea fiind evreica), a fost lansată și acuzația… “antisemit”! Această din urmă etichetă mi-a fost lipită de Securitate în complicitate cu autoritățile israeliene, după cum dovedește apostila ministrului de Interne aprobînd “destrămarea-prinantisemitizare”, adăugînd: “cu dânșii (israelienii) colaborăm de multă vreme, ne-au ajutat, i-am ajutat”. Doar în privința cazului meu: dupa 1971, stewardesele companiei Elal înainte de aterizarea la București anunțau: «Călătorii posesori ai cărților lui Paul Goma editate în Occident sunt rugați sa le predea la bord, nefiind autorizați să le introducă în Republica Socialistă România». Deci: numai cărțile lui Goma, nu și ale lui Cioran, ale lui Soljenitin). Aceasta găselniță [trouvaille] (“antisemitul Goma”) a fost folosită mai intens după 1990, când a fost lansat “Holocaustul în România” (vezi și Esther Benbassa: în ultimul eseu La souffrance comme identité scrie: “l’extermination des Juifs n’est devenue ‘Holocauste’ que dans les années 1970”, adăugînd: “Dans le même temps, on assistait à son idéologisation et à sa récupération à des fins politiques par un Israël désireux de justifier ses nouvelles frontières après la guerre des Six-Jours, et surtout après l’arrivée du Likoud au pouvoir en 1977”. În campania de holocaustizare la care au fost supuse țările recent scăpate de jugul sovietic România a fost acuzată (prin

E. Wiesel) că ar fi lichidat 400 000 evrei, după cum stă scris pe o stelă la Memorialul Coral din București – cifră reprodusă, obedient și de MDG.;

Din păcate nici anexa “Cod «Barbosul»” nu este tradusă în franceză, astfel permițindu-i lui MDG sa calomnieze prin insinuare, prin catalogare, prin mistificare ;

– Adevărat, citatul produs de MDG nu-mi aparține, este extras din… referatul Primăriei Timișoara care mi-a acordat titlul de cetățean de onoare al orașului, însa amalgamul drag antisemitizatorilor de meserie a fost realizat – încă o dată: prin faptul că cititorii ziarului Le Monde nu cunosc nici realitatea românească, nici cărțile mele ocupîndu-se de aceasta realitate!;

Singurul lucru pe care jurnaliștii și cititorii francezi îl pătrund (din Istoria Franței):

Denunțul… formulat De M.D.G. sub formă interogativă :

“Est-il possible qu’un auteur qui continue d’alimenter des polémiques antisémites en Roumanie puisse bénéficier de la protection de l’Etat français?”

a) este acesta un denunț al unui goi (Mihai Dinu Gheorghiu) indicînd autorităților franceze ce anume să-i facă unui evreu [jidovit-enjuivé] (Goma)?;

b) este el un denunț al unui evreu (Mihai Dinu Gheorghiu) indicînd autorităților israeliene ce anume să-i facă unui goi (Goma), cum altfel decât: “antisemit”, “negaționist” etc ?;

c) nu cumva denunț ca, normal, pentru el, produs al gândirii unui fanatic înregimentat în religia numită bolșevism (francezii evită termenul, înlocuindu-l cu inexactul: “fascism”), a cărei materializare ne-a terorizat pe noi, 4 milioane de români din Basarabia și Bucovina de Nord din exact 28 iunie 1940, când URSS a ocupat aceste provincii în virtutea “pactului de neagresiune” Stalin-Hitler – și care este în vigoare și azi, sub Putin-Voronin.

Astept răspuns la întrebări, nu de la denunțătorul prin vocație M.D. G., , ci dela Institutia Le Monde.

Paul Goma

NOTA:

Traducerea în franceză comportă câteva explicații necesare atât jurnaliștilor de la Le Monde, cât și cititorilor francezi.

P.G.


Paul Goma

27-29 rue Bisson 75020 Paris

Tél: 01 43 58 30 44

[email protected]

Paris, 27 Juin 2007

Messieurs,

Le journal Le Monde, le 29 mai 2007, a publié “L’honneur perdu d’un dissident roumain” signé : Mihai Dinu Gheorghiu. Le texte commence ainsi :

“En janvier, la mairie de la ville de Timisoara, en Roumanie, décidait d’accorder le titre de „citoyen d’honneur” à l’écrivain roumain et ancien dissident Paul Goma”.

A l’intention des rédacteurs et lecteurs du journal Le Monde : la citation ci-dessus est bien la seule de tout le texte qui contienne des informations correctes, pour le reste: affirmations sans fondements, désinformation coupable ainsi que calomnie à mon encontre. La raison de l’intervention de M.D.G. : provoquer un trouble, créer une diversion ici en France, en ce moment même, alors que se déroule un procès intenté par moi, à Bucarest, pour calomnie et dénonciations calomnieuses contre M.D.G. et ses camarades dans le cadre d’une campagne de diversion et d’antisémitisation (le fait d’accuser une personne d’être antisémite et ce, que cette personne soit juive ou pas. C’est d’ailleurs un grand classique ces derniers temps, mais utilisé comme arme de silence dès l’après-guerre).

-L’objet du litige est – depuis plus de 6 ans en Roumanie – mon essai : Saptamana Rosie – 28 iunie 1940-22 iunie 1941 – Basarabia si evreii (La Semaine Rouge – 28 Juin 1940 – 22 Juillet 1941 – La Bessarabie et les Juifs), non traduit, non édité en langue française, ainsi n’importe qui (lire : n’importe quel inconnu, imposteur, calomniateur tel que MDG) peut publier dans Le Monde, à propos de n’importe qui d’autre – les rédacteurs ainsi que les lecteurs étant dans l’incapacité de vérifier le bien-fondé des faits dénoncés.

-Toujours dans Le Monde est d’abord apparut l’accusation “d’antisémitisme” sous la plume de Ed. Reichman, “spécialiste en littérature roumaine”. E.R. n’avait pas lu mon livre Le Calidor (ed. Albin Michel, 1987), il avait demandé à une de ses connaissances de le lui résumer – puis a écrit ce dont il se souvenait qu’il croyait avoir cru comprendre (la réflexion “personnelle” est un processus complexe, composé de moultes “étapes”) ;

-Mon volume Le Tremblement des Hommes (Ed. Seuil, 1979) a connu en langue roumaine, une édition complétée par une annexe d’approximativement 300 pages de documents issus de mon dossier de Securitate (police politique roumaine) datant du printemps de l’année 1977 (“Cod «Barbosul»”, Ed. Polirom, Iassy, 2005 — “Code «le Barbu»”). Parmi ces “papiers” se trouvaient également les directives du Ministre de l’Intérieur I. Coman, approuvées par Ceausescu et qui concernaient “Le plan de mesures de dissolution” me visant (je me trouvais alors en détention, menacé d’une condamnation à mort pour “trahison”, mais en cours de libération suite à des pressions internationales). Et parce que je représentais un danger pour “l’image de la Roumanie indépendante”, il était nécessaire que je sois “dissolu” : parmi les qualificatifs de fasciste, homosexuel, enjuivé (mon épouse étant juive), a été lancée également l’accusation… “d’antisémite”! Cette étiquette, m’a par la suite, systématiquement été collée par la Securitate (police politique roumaine) avec la collaboration des autorités israéliennes, ainsi qu’en atteste l’annotation du Ministre de l’Intérieur approuvant “la-dissolution-par-l’antisémitisation”, ajoutant même : “nous avons avec eux (les Israéliens) une collaboration de longue date, ils nous ont aidé, nous les avons aidé”. Il a même été accordé un traitement spécial à mon “cas” : après 1971, les hôtesses de l’air de la compagnie Elal avant l’atterrissage à Bucarest faisaient l’annonce suivante : «Les passagers en possession de livres de Paul Goma édités en Occident, sont priés de les remettre au personnel de bord, les passagers n’étant pas autorisés à les introduire sur le territoire de la République Socialiste de Roumanie». Ainsi, cet embargo s’appliquait seulement aux livres de Paul Goma, mais pas ceux de Cioran, ni ceux de Soljenitin.

Cette trouvaille (“l’antisémite Goma”) a été utilisée plus intensément après 1990, lorsqu’a été lancé “L’Holocauste en Roumanie” (Esther Benbassa, dans son dernier essai La souffrance comme identité, écrit : “l’extermination des Juifs n’est devenue ‘Holocauste’ que dans les années 1970”, ajoutant : “Dans le même temps, on assistait à son idéologisation et à sa récupération à des fins politiques par un Israël désireux de justifier ses nouvelles frontières après la guerre des Six-Jours, et surtout après l’arrivée du Likoud au pouvoir en 1977”). Pendant la campagne d’holocaustisation à laquelle ont été soumis les pays ayant récemment échappé au joug soviétique, la Roumanie a été accusée (par E. Wiesel) d’avoir liquidé 400 000 Juifs, c’est d’ailleurs ce qui est gravé sur la stèle commémorative du Mémorial Coral à Bucarest — chiffre reproduit avec obédience par MDG. ;

Malheureusement, l’annexe du “Cod «Barbosul»” (“Code «le Barbu»”), elle non plus n’a pas été traduite en langue française, permettant ainsi à M.D.G. de pratiquer la calomnie par insinuation, par le catalogage, par la mystification ;

Il est vrai que la citation de M.D.G. ne m’appartient pas, elle est extraite… d’une décision de la Mairie de Timisoara qui m’accorde le titre de citoyen d’honneur de la ville, mais l’amalgame de l’antisémitisateur a été réalisé – encore une fois : par le fait que les lecteurs du journal Le Monde ne connaissent ni la réalité roumaine, ni mes livres qui traitent de cette réalité ! ;

La seule chose que les journalistes et lecteurs français peuvent saisir (car elle fait aussi partie de l’Histoire de France) :

La Denonciation… formulée par M.D.G. sous la forme interrogative :

“Est-il possible qu’un auteur qui continue d’alimenter des polémiques antisémites en Roumanie puisse bénéficier de la protection de l’État français ?”

a) est-ce la dénonciation d’un goi (Mihai Dinu Gheorghiu) indiquant aux autorités françaises ce qu’il faut faire à un Juif (l’enjuivé Goma)? ;

b) ou encore la dénonciation d’un Juif (Mihai Dinu Gheorghiu) indiquant aux autorités israéliennes ce qu’il faut faire à un goi (Goma) qui ne pourrait pas être autre chose qu’un “antisémite”, “négationniste”, etc. ? ;

c) mais surtout la dénonciation, coutumière pour lui — produit de la pensée d’un fanatique enrégimenté dans la religion dénommée bolchevisme (les Français évitent le terme, le remplaçant par le terme inexact : “fascisme”) dont la matérialisation nous a terrorisé, nous, 4 millions de Roumains de Bessarabie [Moldavie] et de Bucovine du Nord depuis la date exacte du 28 juin 1940, lorsque l’URSS a occupé ces provinces en vertu du “pacte de non-agression” Stalin-Hitler (incorrectement désigné par l’expression “pacte Ribbentrop-Molotov”) et qui se trouve être en vigueur encore aujourd’hui, sous Putin-Voronin (Voronin est l’actuel Président de la “République” de Moldavie).

J’attends une réponse à mes interrogations, non pas de la part du dénonciateur par vocation MDG, mais de la part de l’institution qu’est Le Monde.

Paul Goma

© 2007 – 2015, Paul Goma. All rights reserved.
On republishing this post, quoting from it or its attachment, you must link back to original post.
Re-hosting the attached PDF is prohibited unless expressly permitted by the author.