Paul GOMA - Informații editoriale — Cărți scrise și publicate... 1997-2007 (01 martie 2007)
Titlu: Paul GOMA - Informații editoriale — Cărți scrise și publicate... 1997-2007 (01 martie 2007) (247 clicks)
Legendă: Paul GOMA - Informații editoriale — Cărți scrise și publicate... 1997-2007 (01 martie 2007)
Filename: frp_informatii_editoriale_1997-2007.pdf
Mărime: 43 KB

INFORMATII EDITORIALE extrase din Bio-Bibliografie

(…)

1997

5 februarie: P.G. află că a apărut la Nemira Jurnal pe Sărite, Jurnal de Căldură mare, Jurnale de Noapte-Lungă.

-P.G. este informat din presă că volumul (…) Patru dialoguri subvenționat de Soros a apărută la Echinox, Cluj! Întrebat de autor, Marian Papahagi, răspunde că… nu, cartea nu a apărut iar “relațiile dintre editură și Fundația Soros îl privesc numai pe el, nu și pe autorul cărții” – ne-editate!(…)

-în revista 22 din 18-24 februarie 1997 se publică textul semnat de Monica Lovinescu intitulat “O precizare la Jurnalul lui Paul Goma”:

‘Îmi pare rău că l-am cunoscut pe Paul Goma’.

-Campania de presă împotriva Jurnalului va dura… tot anul, ecouri și în momentul de față (2007). Participanți: Pruteanu, D. C. Mihăilescu, G. Adameșteanu, A. Cornea, Alex Ștefănescu, Ioana Pârvulescu, Gabriel Dimisianu, Geta Dimisianu, Buduca, Groșan, Iorgulescu, Bianca Marcovici, Pleșu, Bianca Marcu-Dumitrescu-Balotă, Grigurcu, N. Manolescu, Zaciu, Alain Paruit, Țepeneag, Daniel Cristea-Enache, Alexandru George…(…)

16 martie: apare, la editura Univers Gardă inversă, ediție îngrijită de Sanda Anghelescu.

1998

martie: Mariana Sipoș cu Paul Cozighian filmează pentru TVR.

Altina apare la Cartier, Chișinău.

România literară din 2-8 decembrie 1998 publică editorialul semnat de N. Manolescu “Adio, domnule Goma!”, în care șeful revistei, ca urmare a două texte trimise îl anunță că nu va publica niciodată în revista sa; și că “la

o curățenie generală va fi scos [Goma] pe făraș. Ca o gânganie în care s-a metamorfozat comis-voiajorul lui Kafka.

Adio, domnule Goma!

-Apar la editura Dacia, sub direcția lui Radu Mareș: Alte Jurnale și Jurnalul unui Jurnal.

1999

Roman-intim apare la ALLFA, deschizînd o nouă colecție.

-Apare, la Dacia Jurnal de Apocrif.

Scrìsuri, volum de publicistică (articole apărute până în august 1998), apare, la Nemira, sub direcția lui Dan Petrescu.

– O nouă variantă a Adamevei: Sus, în vârful Raiului.

Dacia scoate a doua ediție din Patimile după Pitești.

2000

– P. G. Scrie romanul “polițist” Profil. Tradus in franceză de Hélène Lenz – Profil bas – apare în același an la Editiond de Syrtes

2001

– Scrie Infarct – nepublicat.

2002

Editura Jurnalul literar publică Basarabia, roman.

– P.G. scrie Bătrânul și fata.

2003

 Editura Museum scoate două ediții din eseul Săptămâna Roșie, 28 iunie – 3 iulie 1940 sau Basarabia și evreii.

 Editura Criterion Publishing publică Săptămâna Roșie… a III-a ediție.

– Editura Flux din Chișinău editează: Basarabia – roman Culoarea curcubeului – mărturie Soldatul câinelui – mărturie.

2004

– Editura Vremea scoate a IV-a ediție din Săptămâna Roșie… –

– Editura Polirom scoate Din calidor ed. a III-a

– Editura Criterion Publishing scoate, în două volume:

  1. Jurnal 1999, Jurnal 2000
  2. Jurnal 2001, Jurnal 2002, Jurnal 2003

2005

-Prima fază a campaniei de antisemitizare a lui Paul Goma – prin:

R. Ioanid, M. Shafir, Al. Florian, Dan Pavel, G. Andreescu, A. Oișteanu.

-Editura Polirom scoate Culoarea Curcubeului – Cod “Bărbosul”. La presiunea holocaustologilor (și ei autori ai Polirom), volumul a fost mutilat de directorul Silviu Lupescu, fără ca autorul să fie anunțat: lipsesc indicațiile editoriale, a fost eliminată Introducerea și Anexa.

-Editura Victor Frunză publică Alfabecedar.

A doua fază a campaniei de antisemitizare: primilor li se alătură

N. Manolescu, H. Gîrbea, antrenînd Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor (care se raliază în unanimitate fără să crâcnească – și fără să fi citit textul incriminat), Federația Evreilor din România prin faimosul informator al Securității, veteranul H. Zalis. Rezultatul acțiunii lui N. Manolescu (în urmă cu 5 ani el însuși acuzat de “antisemitism”): a obținut postul de ambasador la Unesco.

-Editura Universal Dalsi publică Sabina.

-La Criterion apare Paul Goma – 70 de Elvira Iliescu.

-La Universal Dalsi apare volumul semnat de Mariana Sipoș: Destinul unui disident: Paul Goma.

(Mariana Sipoș a realizat și două emisiuni pentru televiziune: “Honoris Causa” și “STRICT SECRET”).

2006

-V. Tismăneanu îl invită pe P.G. să facă parte din Comisia care va cerceta crimele comunismului. P.G. acceptă. Condiții:

-perioada de studiu să nu înceapă în 1946 ci din 28 iunie 1940 (deși normal ar fi din 1917) și sa nu se încheie în 22 decembrie 1989 (pentru că din ianuarie 1990 Iliescu și ai săi au declanșat un razboi civil:

-să i se restituie toate drepturile – materiale, morale – furate.

V. Tismăneanu a acceptat. A anunțat că T. Băsescu este de acord cu indeplinirea condițiilor. Însă corespondența a fost întreruptă iar după o săptămână V. Tismăneanu a anunțat că nu mai poate colabora cu P.G., fiindcă acesta nu ar fi respectat un inventat “cod academic”. În comisia cu pricina au fost introduși tot felul de respectuoși față de “codurile academice”, analfabeți profunzi în materie de Istorie a României: N. Manolescu, Liiceanu, Berindei, Monica Lovinescu – cei care contribuiseră activ la eliminarea lui

P.G. din viața culturală a României.

septembrie: la inițiativa lui Valerian Stan și cu sprijinul istoricilor Flori și Mircea Stănescu, a scriitorilor Dan Culcer și Liviu Ioan Stoiciu este redactat un memoriu prin care se cere autorităților repararea injustițiilor față de P.G. Memoriul, adunînd peste 400 de semnături nu a primit din partea autorităților decât răspunsuri minicinoase și trimițătoare de la Ana la Caiafa

-campioană în materie fiind Monica Macovei, fostă procuror ceaușist, actual ministru al Justiției.

decembrie:

-Raportul condamnînd crimele comunismului este citit de T. Băsescu în cadru… festiv – este pomenit și P.G.;

-La editura Anamarol este editată în 500 exemplare Bonifacia, ediția a II-a.

2007

ianuarie:

-La editura Anamarol se editează Arta reFugii, o copilărie transilvană – ediția a III-a ; același tiraj.

februarie:

-La aceeași editură – Anamarol – se publică Săptămâna Roșie 28 iunie – 3 iulie 1941 sau Basarabia și evreii, varianta ianuarie 2007.

-Tot la editura Anamarol vor fi publicate, în cursul acestui an, 2007 și tot în câte 500 exemplare :

Jurnalele 2004, 2005, 2006 Gherla – Lătești Justa – Ela – Bătrânul și Fata Adameva

Paris, l martie 2007 

© 2007 – 2015, Paul Goma. All rights reserved.
On republishing this post, quoting from it or its attachment, you must link back to original post.
Re-hosting the attached PDF is prohibited unless expressly permitted by the author.